Naše činnost

Členové tvůrčí skupiny EduLudus (od května 2016 zapsaného spolku) se podíleli na řadě domácích i mezinárodních projektů, ve kterých vytvářeli nebo konzultovali vzdělávací programy, především edularpové hry. Mezi naši nedávnou činnost patří vývoj a provozování serveru vodarenstvi.cz 


Server vodarenstvi.cz

Od února 2017 provozujeme nejvýznamnější vodárenský server v České republice, nezávislý zdroj informací o oboru obsahující sekce pro laiky, odborníky i techniky. 

https://vodarenstvi.cz/

Svět techniky, Dolní Oblast Vítkovice, Ostrava

Se Světem techniky naši členové dlouhodobě spolupracují při vytváření vzdělávacích programů pro žáky základních a středních škol. V roce 2016 vzniká ve spolupráci s našimi experty několik edularpů zaměřených na přírodní vědy a historii města Ostravy.

https://www.stcostrava.cz/

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Pro společnost SmVak, a.s. jsme vytvořili edularpový program určený základním školám s názvem "Strom života". Od března 2016 je realizován na zákaldních školách po celém Moravskoslezském kraji. Edularp široce pokrývá téma "voda" po stránce ekologické, společenské i přírodovědné.  https://smvak.cz/

Projekt NatTech

V rámci projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji" (NatTech MSK) naši členové vytvořili několik edularpových programů zaměřených na popularizaci přírodních věd pro základní a střední školy. Celkový počet účastníků přesáhl dva tisíce.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Projekt MELA, Brno

projektu MELA (TA02030358 - MELA - Metoda LARP v dopravní výchově) působili někteří současní členové spolku jako konzultanti. Cílem projektu bylo vytvoření devíti interaktivních vzdělávacích programů zaměřených na dopravní bezpečnost. Během projektu také vznikla první akreditovaná metodika na téma edularp v České republice. Projekt byl realizován Centrem Dopravního Výzkumu, v.v.i., v Brně.

Projekt Badatelsky orientovaná výuka, Olomouc

Členové spolku EduLudus působili v roce 2015 v projektu BOV, realizovaném na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bylo vytvořeno několik edularpových projektů pro základní a střední školy, zaměřené na přírodní vědy.

https://bov.upol.cz/ 


Věda a technika na dosah, z. ú., Olomouc

S ústavem Věda a technika na dosah jsme spolupracovali při vytváření několika badatelských aktivit a vědeckých escape roomů v Olomouci a okolí.+

https://geniator.cz/

Datamar marketing research and consulting, Ostrava

Ve spolupráci se společností Datamar jsme v roce 2012 vytvářeli edularpové vzdělávací programy, později realizované v Šesté energetické ústředně Dolní Oblasti Vítkovice a v Landek Parku Ostrava.

https://datamar.cz/


Østerskov Efterskole, Hobro, Dánsko 

Krátce jsme v rámci stáže (v roce 2015) působili na Dánské internátní škole Østerskov Efterskole v Hobro, kde jsme se učili, jak edularpy lépe navrhovat a realizovat.

https://osterskov.dk/