Naše činnost

Členové tvůrčí skupiny EduLudus (od května 2016 zapsaného spolku) se podíleli na řadě domácích i mezinárodních projektů, ve kterých vytvářeli nebo konzultovali vzdělávací programy, především edularpové hry. Mezi naši nedávnou činnost patří vývoj a provozování serveru vodarenstvi.cz 
Server vodarenstvi.cz

Od února 2017 provozujeme nejvýznamnější vodárenský server v České republice, nezávislý zdroj informací o oboru obsahující sekce pro laiky, odborníky i techniky. 

https://vodarenstvi.cz/

Svět techniky, Dolní Oblast Vítkovice, Ostrava

Se Světem techniky naši členové dlouhodobě spolupracují při vytváření vzdělávacích programů pro žáky základních a středních škol. V roce 2016 vzniká ve spolupráci s našimi experty několik edularpů zaměřených na přírodní vědy a historii města Ostravy.

https://www.stcostrava.cz/

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.

Pro společnost SmVak, a.s. jsme vytvořili edularpový program určený základním školám s názvem "Strom života". Od roku 2016 je realizován na zákaldních školách po celém Moravskoslezském kraji. Edularp široce pokrývá téma "voda" po stránce ekologické, společenské i přírodovědné.  https://smvak.cz/