Vytváříme specializované vzdělávací programy pro školy

Edularpové programy

Edularp (educational live action role playing) je moderní, interaktivní výuková metoda vytvořená jako doplněk frontálního vzdělávání. Účastníci používají znalosti ze školních lavic a vlastní hlavu k tomu, aby prožili námi připravené příběhy. Celé si to můžete představit jako společenskou hru v rolích, kdy žáci v kostýmech, často mezi věrohodnými rekvizitami simulují takové činnosti jako oprava reaktoru za pomocí fyziky, pátrání po tajném agentovi s využitím znalostí chemie a biologie, nebo objevitelský let vzducholodí, kdy opravdu potřebujete rozumět matematice.

Edularpům se nějakou dobu věnujeme a naši autoři je vyvíjejí mnoho let. Naším cílem je umožnit žákům a studentům aby objevili:

  • že to, co se učí ve škole, mohou použít i jinde, než při závěrečné písemce
  • učivo souvisí s reálným světem a škola k něčemu je
  • abstraktní, neuchopitelné a na první pohled nezajímavé věci (třeba vyčíslování chemických rovnic) mohou být srozumitelné a zábavné

Celý edularpový program se skládá z

  • úvodního workshopu, kde se účastníci společně naučí edularp hrát
  • samotné hry, při které nešetříme praktickými pokusy, dramatickými zápletkami, napínavým příběhem a věrohodnými rekvizitami
  • závěrečné výukové hodiny, během které si účastníci upevní a osvojí získané poznatky


Jak tvoříme?

Při tvorbě vycházíme zkušeností pedagogů, konzultujeme s experty na daný obor a používáme znalosti z oblasti game designu, interaktivní pedagogiky, badatelsky orientované výuky a psychologie. Tradice našich her je zakotvena v principech imerzivního divadla a skandinávském vzdělávacím systému. Tvoříme tým vysokoškolsky vzdělaných lidí z různých oborů. Jsou mezi námi pedagogové, psychologové, IT specialisté, herní designeři a také technicky vzdělaní odborníci. Členové našeho autorského týmu doposud zrealizovali stovky uvedení různých edularpových her a aktivit. Dopad našich her dlouhodobě zkoumáme a ověřujeme prostřednictvím akademického výzkumu. Vyjíždíme na mezinárodní konference a naše aktivity konzultujeme s odborníky z celého světa. Soustavně se vzděláváme v oblasti edutainmentu a neformálního vzdělávání. Vyjíždíme na zahraniční instituce, které se věnují stejným aktivitám, a navzájem se od sebe učíme. 

Použité fotografie jsou z různých edularpů, především projektu Badatelsky Orientovaná Výuka v Olomouci. CZ.1.07/2.3.00/45.0035  (https://bov.upol.cz/)