Edularp TeraforMars

14.06.2018

TeraforMars je edukační zážitková hra v rolích (edularp) určená pro druhé stupně ZŠ. Žáci se vžívají do rolí operátorů robotů, jejichž úkolem je učinit planetu Mars obyvatelnou pro lidské průzkumníky. Příběh edularpu popisuje soutěž dvou korporací, které se nakonec musí spojit proti neznámé hrozbě. V průběhu edularpu musí žáci uplatnit znalosti anorganické chemie, orientace v periodické tabulce prvků, algorytmické myšlení, základy rozhodovací logiky. Dále si účastníci procvičí prostorovou orientaci, komunikaci v malém týmu, vyjednávání a řešení problémů v rámci celé třídy. Edularp je přizpůsobitelný svým obsahem pro různé věkové skupiny, od druhých stupňů základních škol po střední školy. Hru je možné opakovaně uvádět pro stejnou skupinu žáků.

TeraforMars is an educational role-playing game (edularp) designed for junior high school/secondary school. Students play roles of robots - operators whose task is to make the planet Mars habitable for human explorers. The story of the edularp describes the competition between two corporations, which ultimately must unite against an unknown threat. During the edularp, pupils have to apply the knowledge of inorganic chemistry, orientation in a periodic table of elements, algorithmic thinking, basics of decision logic. In addition, participants practice spatial orientation, small team communication, negotiation, and problem-solving throughout the whole class. Edularp is customizable in its content for different age groups, ranging from secondary school to high school. The game can be repeated for the same group of students.

Edularp je dostupný ke stažení pod následujícím odkazem: 

Edularp is available for download under the following link

Česky
English