Edularp Singularita

14.06.2018

Singularita je interaktivní hra v rolích, ve které žáci procvičí své znalosti o zlomcích. Během hry žáci zpodobní průzkumníky Zóny, tedy místa, kde se dějí záhadné věci po návštěvě mimozemšťanů. Hráči se stávají odborníky na průzkum nebezpečné zóny a hledají artefakty, které jim mohou odhalit důvody, proč byla Země mimozemšťany navštívena a co to pro lidstvo znamená. V průběhu děje musí použít řadu matematických znalostí, prokázat schopnost spolupráce a detektivního, badatelského pátrání. Hra může být velmi napínavou aktivitou pro celou školní třídu, je vhodné ji realizovat od jara do podzimu ve venkovních prostorách školy. S úpravami je hru možné uvádět také uvnitř budovy. Pokud hráči úspěšně projdou prvními dvěma fázemi hry, třetí fáze je také zaměřena na učinění důležitého etického rozhodnutí.

"Singularity" is a role-playing game, in which students practise their knowledge of fractions. During the game, students play explorers of The Zone, place, where mysterious things happen after a visit of aliens. Players become experts on an exploration of the danger zone and they look for artefacts, which can help them reveal reasons, why was The Earth visited by aliens and what that means to humankind. During the game, they must use a range of mathematical knowledge, they must prove the ability of cooperation and detective, exploration research. The game can be a very thrilling activity for the whole class, it is suitable to realize it from spring to autumn in outdoor space of school. With adjustments, it is possible to play it indoors. If players successfully go through first two phases of the game, the third phase is also focused on making an important ethical decision.

Edularp je dostupný ke stažení pod následujícím odkazem:

Edularp is available for download under the following link

Česky
English