Edularp Ortegova výzva

14.06.2018

Ortegova výzva je matematická interaktivní hra v rolích, ve které se žáci stávají posádkou vesmírné lodi. V malých skupinkách zastávají různorodé role a prostřednictvím matematických operací ovládají svou loď. Poslání jejich výpravy může být velmi různorodé a hra poskytuje řadu možností, jak vkládat modulární obsah z oblasti humanitních i přírodních věd. Edularp rozvíjí týmovou spolupráci a komunikaci, jedná se o náročnější hru, vhodnější pro starší a vyspělejší kolektiv. 

Ortego's challenge is a mathematical interactive role-playing game in which students play a crew of a spaceship. In small groups, they play diverse roles and handle their spaceship by means of mathematical operations. The mission of their expedition can be highly varied and the game provides many possibilities, how to insert a modular 5 content from humanities or natural sciences. The edularp develops team cooperation and communication. It is a demanding game, suitable for older and mature group.

Edularp je dostupný ke stažení pod následujícím odkazem:

Edularp is available for download under the following link

Česky
English